Vi deler driver for Tastatur BTC med start fra "B"

Det er forskjellige drivere navngitt med start fra "B" for BTC Tastatur.