Vi deler driver for Tastatur Dialog med start fra "A"

Det er forskjellige drivere navngitt med start fra "A" for Dialog Tastatur.